SISU

SISU Idrottsutbildarna

Vi samarbetar med SISU, idrottens eget studieförbund, kring de flesta av våra utbildningar. Det vi gör i lagen ska också redovisas till SISU. Alla samlingar med föräldrar, ledarträffar och utvecklingssamtal med spelare ska redovisas (se nedan).

Lärgrupp

Är en arbetsform som kännetecknas av att en mindre grupp människor, under en kortare eller längre tid, regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp.

Vilka träffar redovisas som lärgrupper: Ledarträffar, utvecklingssamtal med spelare

Vad ska redovisas: Datum, från kl - till kl, namn på deltagare (minst 3 varav en redovisas som ledare), en beskrivande text av inriktning/syfte


Föreläsning

När föreningen/laget vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform.

Vilka träffar redovisas som föreläsningar: Föräldramöten, spelarmöten

Vad ska redovisas: Datum, från kl - till kl, antal kvinnor, antal män, namn på en ledare, en beskrivande text av inriktning/syfte


Alla redovisningar skickas till sisu@huddingeif.se (observera att endast redovisningar ska skickas dit eventuella frågor skickas som vanligt till kansli@huddingeif.se).
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub