Svar på säsongsplaneringsenkäten

Vilka resurser (pengar, lokaler, utbildning) från Huddinge IF har ni saknat under året och vad önskar ni förbättra i kommunikationen med Huddinge IF.

Föreningen

- Målvaktstränare någon gång ibland.

Föreningen arrangerar under säsongen extra målvaktsträningar, med duktiga instruktörer, på fredagar.

- Träningsutbyte mellan lagen.

Kan lätt initieras av lagen själva och görs i flera ålderskullar och grupper. Föreningen försöker i största möjliga mån hjälpa till så att träningstiderna ska passa.

- Gemensamma informationsträffar och samlingar för ungdomsledare. Just nu är det svårt att känna delaktighet i föreningens organisation som helhet.

Föreningen har en gång om året en ungdomsledarträff för alla ungdomsledare och sedan träffas lagen i åldersgruppsmöten ca 1 gång/säsong. Men fler träffar ska vi försöka få till.

-Kan vara läge att göra en översyn av de dokument som ni refererar till på hemsidan då några av dem har ett bäst före datum som är ur tiden.

- Uppdatering av hemsidan - mycket gammal information där, länkar som inte fungerar etc...

Det är mycket som ska göras i föreningen och vi hinner inte riktigt med allt. Självklart vill vi ha en levande och uppdaterad hemsida och vi tar tacksamt emot info om brutna länkar och gammal information.

- Vad hände med Gunnars roll, ingen kommunikation har skett.

- Det anställdes en sportchef för ungdomssidan som vi aldrig hade något utbyte med och sen vips var borta när man försökte nå denne för en fråga. Rollen var dock ett bra initiativ men synd att det inte blev någon utväxling av det (vad vi känner till).

Denna tjänst var en provanställning på sexmånader som det inte blev någon förlängning av. Dock är föreningen medveten om att en sådan tjänst behövs.

Träningsmöjligheter

- Bättre träningsmöjligheter, halvplan oftare.

- Det saknas utrymme för att bedriva ordentliga träningar!

- Vi saknar helplansträning!

- Mer plats (yta) att träna på (utomhus).

- Att vi ska behöva dela på en fjärdedels plan tillsammans med andra lag som är 04or eller äldre är bedrövligt.

Bättre träningsmöjligheter och större möjligheter att träna på hel eller halvplan är önskemål som de flesta har. Från föreningens sida så vill vi ju såklart heller inte något annat än att kunna ge alla så bra träningsmöjligheter som möjligt. Dock har vi bara de ytor och de tider vi får oss tilldelade av kommunen och då går det tyvärr inte att dela ut större yta till lagen utan att i så fall minska antalet träningstillfällen.

Vi har i dagsläget 48 st träningstider på 11-mannaplanen om vi delar den på tre lag och börjar innan 18.00. Delar vi den på två lag så är vi nere på 32 tider och tar vi sen bort tiden innan kl 18.00 (som de flesta inte vill ha utan den går till yngre lag med möjlighet att träna tidigt) så är det bara 22 tider kvar att dela på för våra 16 st 9 och 11 manna träningsgrupper. Att då ge lagen halv eller tom helplan (som någon saknade) blir tyvärr omöjligt.

Toppen med fortsatt teknikträning som klubben arrangerar.

Kul att höra!

Planer m.m

- Bättre och hela mål (som går att rulla enklare).

- Det finns inte tillräckligt med mål samt att de som finns är av dålig kvalitet.

- Måla upp planerna med tydliga linjer

- 11-mannaplanen håller en bra kvalitet, i alla fall om vi jämför med båda 7-mannaplanerna som har Stockholms sämsta konstgräs.

- Synd att det byggdes en parkering bakom tennishallen så att det bara blev en 7-mannaplan och inte ytterligare en 11-manna.

Ansvaret för idrottsplatsen, omklädningsrummen, planerna och målen ligger på HUGE och Huddinge kommun. Önskemål som dessa får gärna mailas direkt till fritid@huddinge.se

- Utomhustider även under vinterhalvåret.

- Möjlighet för vinterträning alt bättre inomhusmöjlighet.

- Träningstider på vintern, inomhus eller utomhus, men jag förstår och accepterar svårigheten i detta.


Alla lag mellan 6-11 år erbjuds inomhustider under vintersäsongen. Alla lag (6 år-Senior) erbjuds också vintertider utomhus. Dessa tider kostar 210 - 550 kr (kommunens taxa) på vardagar och bekostas av lagen själva. På helgerna kan lagen ansöka om utomhustid som då är gratis, då vi inte bokar den hos kommunen.

- Fler 7 manna mål, det är huggsexa varje träning, det skulle vara bättre om de som spelar på 7 manna i första hand fick tillgång till dessa planer och att knattarna tränade på 11 manna.

Och knattarna ska ha 11-manna mål? Tyvärr är plantillgången sådan att det ibland inte går att få till det på annat sätt än att man får träna på "fel" planer.

- Alla planer där femmannalag tränar MÅSTE ha femmannaburar.

Tyvärr så vill inte HUGE/kommunen ställa upp fler 5-manna mål på 11-mannaplanen vilket innebär att de oftast blir helt utan mål. Alternativet är att låta 5-manna lagen bara träna på 5-mannaplaner men med 25 spelare i grupperna så får de ju inte plats på den lilla ytan.

- 2 timmarstid inomhus under vintern för såpass stor grupp som vi har (närmare 30st).

Vi har flera grupper som har mellan 25-30 spelare och skulle alla dom få 2 timmar så skulle tyvärr inte tiderna räcka till. Vi har istället valt att ge de större grupperna större hallar vid fördelningen.

- Bättre tid för inomhusträning (söndag kl 8 är som bäddat för att tappa spelare…)

Vid fördelningen av inomhustider tar vi hänsyn till storlek på grupp och sedan ålder. Vi får väldigt få tider och har därför inte så mycket annat att välja på. Just i år har vi faktiskt lyckats få en del extratider som lagen kan byta till om man inte är nöjd med det man fått. Även lag utan tider kan söka de lediga tiderna. Tiderna finns under Spelar-& ledarinfo/träningstider på hemsidan.

- Större möjlighet att välja träningstid.

Innan varje utomhussäsong får varje lag maila in önskemål om träningstider och vi försöker tillgodose dessa så gott det går. Tyvärr måste vi utgå ifrån tiderna vi får från kommunen. Vi fåt tider tilldelade från kommunen och vi söker även alla extratider som går att söka. Utifrån dessa tider försöker vi sedan tillgodose lagens önskemål, men med tanke på att vi inte får alla tider från kommunen som vi önskar samt att de flesta lagen vill träna samtidigt så lyckas vi inte ge alla lag de tider som de önskar.

Material

- Vi saknar mtrl förråd.

Föreningen har haft olika upplägg för att försöka tillhandahålla materialförråd till lagen. Tyvärr har detta på grund av stölder inte fungerat och vi har därför valt att inte låta lagen ha förråd på idrottsplatsen. Dessutom är vi nu alltför många lag för att alla skulle kunna ha sitt material här. Akademilagen har ett eget materialförråd då de har materialet gemensamt.

- Möjlighet att köpa Huddingekläder utan att behöva vänta 2-4 veckor på leverans.

Butiken i Huddinge Centrum har inte möjlighet att lagerhålla hela föreningens materialprofil, och det som inte finns i lager behöver beställas, och får därför en leveranstid. Butiken har dock det mesta vad gäller träningskläder, strumpor och vattenflaskor. Vad som är butiksvara samt beställningsvara står i materialprofilen som ligger under "klubbshop" på hemsidan.

- Mer investering i träningsmaterial

Det föreningen håller med till lagen är bollar, västar och koner

Ekonomi

- Vi har inte fått domarpengar för våren.

- Snabbare utläggshantering.

- Skulle vara bra om utbetalning av domararvoden ochungdomsarvoden kom på utlovade datum.

Självklart ska utbetalningar komma på de datum som är sagda. Dock är det ideella krafter som sköter större delen av ekonomin och det kan därför hända att vissa utbetalningar blir sena. Men självklart ska vi tänka på detta och göra allt vi kan för att utbetalningar ska komma på de utlovade datumen.

Utbildning

- Föräldrautbildning/föreläsningar (Fallby, Tommy Söderberg, Patrik Sjöberg etc..)

Bra idé. Vi försöker få ihop det så gott det går, roligt att veta att det uppskattas.

Övrigt

- Bra att klubbhuset enkelt går att boka nu och bra med ny TV-skärm!

Ja visst är det!

­- Skulle vara trevligt om miljön på K-brink kunde förbättras.

Ansvaret för idrottsplatsen, omklädningsrummen, planerna och målen ligger på HUGE och Huddinge kommun. Önskemål som dessa får gärna mailas direkt till fritid@huddinge.se

- Lite uppfräschning av klubblokal och omklädningsrum.

En uppfräschning av klubbhuset började under våren 2016 men det finns fortfarande mycket att göra. Föreningen tar tacksamt emot idéer och hjälp med detta. Gällande omklädningsrummen så ligger ansvaret på HUGE och Huddinge kommun. Önskemål som dessa får gärna mailas direkt till fritid@huddinge.se

- Inga tvingande försäljningsöverraskningar mitt i säsongen.

Vi har dragit lärdom av detta och kommer att kommunicera bättre i framtiden.

- Inget annat än att klubben inte satsar på kalendrar igen.

Inga fler kalendrar men däremot kommer vi nästa år börja med ett rabatthäfte som garanterat kommer vara bra ekonomiskt både för spelarens familj, laget samt föreningen.

- Tar gärna emot tips på tex bra cuper –svårt att sålla bland alla inbjudningar.

Gällande detta är nog det allra bästa att ha en dialog med andra lag i föreningen. De har troligtvis bäst koll på turneringar som de varit på och de olika lagen kan säkert tipsa varandra om vilka cuper som har varit bra. Föreningen kan skicka ut tips på bra cuper om vi vet något om dem, men oftast är det lagen som har den större kunskapen inom detta.

-Tycker vi har en bra dialog och vi får alltid svar på vara frågor på ett bra och tydligt sätt så vi saknar ingenting.

Kul att höra!

- Jag önskar också en bättre kommunikation inför uppdrag som läggs på laget (Cafeteriabemanning, kalendrar mm gav upphov till frustration).

Gällande kalendrarna så vet vi att det blev tokigt och vi kommer framöver att kommunicera bättre. Gällande cafeteriabemanning så skickas det ut information om detta en gång per år. Tyvärr finns det inte resurser till att varje vecka påminna och informera det enskilda laget att det är deras vecka att bemanna cafeterian. Gällande övriga arrangemang som lagen är iblandade i, så kommer det ut ett arrangemangsschema varje vår där det står vilka lag som ska vara engagerade i olika sammanhang. Där finns även information om vad varje årskull ansvarar för. Denna information finns även på hemsidan. Inför turneringar och liknande större arrangemang kommer det även ut information till de lag som ska vara engagerade.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub