Värdegrund

Detta är vår värdegrund i Huddinge IF:

"Fotboll för alla" är Huddinge IF's motto. Alla barn och ungdomar är välkomna att delta i verksamheten, så länge det går att organisera med ideella krafter. Vi tror på att barns och ungdomars fotbollsspel bygger på att ha roligt med sin idrott och att idrotta på sina egna villkor.

"Fotboll för alla" betyder också att alla är lika mycket värda i Huddinge IF oavsett fotbollsmässig talang, att vi prioriterar flickors och pojkars idrottande på samma sätt och att vi aktivt verkar för att alla oavsett bakgrund, ålder, nationalitet, etnicitet, kön, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller psykisk och fysisk förmåga ska känna sig välkomna i föreningen.

Vi tar aktivt avstånd från rasism och främlingsfientlighet och motverkar alla former av diskriminering, mobbing och nedsättande språk. I Huddinge IF är individen prioriteten, inte enskilda lag och tillhörigheten med föreningen ska alltid vara större än lagtillhörigheten.Nyheter via RSS
Levererat av MyClub