X-Tryggförening

Belastningsregister

Förebyggande arbete mot övergrepp och kränkningar i Huddinge IF

Huddinge IF:s styrelse har beslutat att från och med 2019 följa Riksidrottsförbundets rekommendation att förstärka det förebyggande arbetet kring en trygg idrottsmiljö genom att från och med verksamhetsåret 2020 införa ett krav på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur Polisens belastningsregister årligen. I december månad kommer ny begäran att skickas ut, inför nästkommande år, och utdraget ska visas upp i januari månad för representant i styrelsen på angiven tid.

Att vara ledare i en idrottsförening är ett förtroendeuppdrag.

I Huddinge IF är vi tillsammans runt 500 ledare som på olika sätt, och i de allra flesta fall helt ideellt, bidrar till den omfattande och meningsfulla verksamhet som vi tillsammans ska vara väldigt stolta över.

Vi gör det här för att vi som förening (våra fotbollsspelare, föräldrar, kommunen, sponsorer och andra intressenter) ska känna oss trygga och ha fortsatt stort förtroende för våra ledare och för vår verksamhet.


Kort om belastningsregistret
I november 2013 beslutade riksdagen att idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ur Polisens Belastningsregister, på samma sätt som för personal i skola och barnomsorg. Lagen som trädde i kraft 18 december 2013 är en del i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Lagen innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av sexualbrott och våldsbrott, men inte exempelvis stölder eller trafikbrott.

Bifogat finns information från styrelsen angående de nya kravet gällande utdrag ur belastningsregistret.

Nedan är länk till blankett för att begära utdrag ur belastningsregistret. Den nedre fyller man in digitalt den övre fyller man i förhand och skickar in.


Läs här vad Riksidrottsförbundet säger om registerutdraget.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub