X-Tryggförening

Trafik

Trafiksäkerhet

Huddinge IF:s barn- och ungdomsverksamhet bygger till mycket stor del på ideella insatser av ledare och föräldrar. Varje vecka skjutsas hundratals egna och andras barn i privata bilar till och från träningar och matcher. Vi vill uppmuntra all form av samåkning och samtidigt uppmärksamma ansvaret det innebär att skjutsa barnen.

Detta gäller i Huddinge IF:

  • Föraren är erfaren och har ansvar för att fordonet är välbekant och i trafikdugligt skick.
  • Föraren skall vara utvilad, nykter och drogfri.
  • Föraren tillåter inte fler passagerare än vad bilen är avsedd för.
  • Alla i bilen skall använda bälte och vid behov bältesstol.
  • För att undvika stress ansvarar ledarna för att samling inför resor till bortamatcher görs med god tidsmarginal.
  • Barn och ungdomar som tar sig själva till våra träningsanläggningar vid match eller träning med cykel eller inlines ska bära hjälm minst tills de fyller 15 år.
  • Vid olycka – ring alltid 112! Därefter kontaktas klubbledningen för stöd och information (Krisplan med kontaktuppgifter på hemsidan)

Förebyggande arbete inom Huddinge IF:

Trafikpolicyn kommuniceras till samtliga vårdnadshavare och ledare i föreningen.

Trafiksäkerheten kring vårt klubbhus och fotbollsplanerna vid Källbrinks IP ägnas särskild uppmärksamhet, bland annat genom att ej tillåta annat än material- och varutransporter fram till klubbhuset. En olåst bom är uppsatt för att förhindra onödig trafik intill klubbhuset och samtidigt göra det möjligt för räddningstjänsten att vid behov kunna köra ända fram till anläggningen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub