X-Tryggförening

Ledartips kring Barnens spelregler

Barnens spelregler - 5 minuter på träningen som gör skillnad!

I Huddinge IF delar vi, med hjälp, av våra ledare ut boken Barnens Spelregler till alla aktiva i åldrarna 5-15 år och vi vill uppmuntra er ledare att sätta igång korta samtal om vad reglerna egentligen innebär i just ert lag.

Här är några tips på hur ni kan göra:

  • Samla alla spelare stående i en ring i början eller slutet av träningen, så att alla kan se varandra.
  • Ha boken till hands - välj ut en av de 7 reglerna som du vill lyfta idag.
  • Börja med att läsa upp regeln och kanske en bit av den förklarande texten.
  • Välj någon av stödfrågorna nedan (eller hitta på egna) och be spelarna prata två och två, under 1-2 minuter, kring svaret.
  • Fråga gruppen om några vill berätta vad de kommit fram till. Var noga med att inte värdera svaren. Ställ gärna följdfrågor istället. Poängen är att börja tänka efter. Inte nödvändigtvis att svara "rätt".Här är exempel på frågor du kan använda:

1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt

- Hur rättvist tycker du att det är i vårt lag? Hur märks det?

- Vem tycker du att man kan prata med om det inte känns bra på träningar eller matcher?

- Vad skulle du vilja vara med och bestämma mer om i laget?

2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor

- När tycker du att det är roligast med fotboll?

- När tycker du att det är tråkigt med fotboll?

-Hur kan vi göra på träningen så att det blir kul för alla?

3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna

- Hur tycker du att föräldrar ska vara när de är på våra matcher?

- När kan du märka att det finns "föräldrahets"?

- Vad kan vi göra åt det? Tips?

4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp

- Känns det inte rätt, så är det inte rätt! Hur säger man bäst stopp eller nej om man tycker att något är obehagligt?

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub