X-Tryggförening

Representation ledare

Ledare som representerar Huddinge IF

Som ledare i Huddinge IF representerar du alltid Huddinge IF som förening när du bär representationskläder eller på annat sett där det tydligt framgår att du tillhör Huddinge IF. När laget är ute på resor (cup eller läger) så har du som ledare fullt ansvar för alla spelare från avresa till hemkomst på planerad plats, om inget annat är tydligt kommunicerat till föräldrar före resan.

Det är viktigt att du som ledare är förebild för spelarna genom att följa Huddinge IF:s värdegrund, vilket innebär att ej förtära alkohol och droger på resor eller i andra sammanhang där du vistas med spelare/laget och representerar Huddinge IF. Vidare att de regler som spelarna skall följa också gäller dig som ledare.

Klicka här för information om Huddinge IF:s policy gällande alkohol

Klicka här för information om Huddinge IF:s policy gällande tobak

Tack på förhand att du som ledare respekterar detta!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub