X-Tryggförening

Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp (Regel 4)

Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp (regel 4)

VAD BETYDER DET?

  • Ingen vuxen eller någon annan har rätt att göra något sexuellt med dig om du är under 15 år. Den som gör det bryter mot lagen!
  • När du är över 15 år får ingen någonsin göra något sexuellt mot dig som du inte själv vill.

Ett sexuellt övergrepp kan vara många olika saker, allt ifrån en våldtäkt, alltså att någon tvingar sig till att ha sex med dig, till att någon till exempel tar på dig på ett sätt som känns fel och obehagligt eller gör dig rädd. Det kan också vara att någon tittar, säger eller antyder sexuella saker till dig på ett sätt som känns obehagligt. Ingen får tvinga dig att titta på sitt kön eller något annat sexuellt – inte heller online. Ingen får fota, filma eller sprida sexuella bilder på dig mot din vilja. Och självklart får ingen göra något sexuellt mot någon som inte kan säga nej eller skydda sig, till exempel någon som är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.

BRA ATT VETA
Det är alltid den som begår det sexuella övergreppet som gör fel, aldrig den som blir utsatt. Att utsätta någon för sexuella övergrepp är ett mycket allvarligt brott. Du har alltid rätt att säga nej eller stopp när det inte känns bra för dig! Även om det "bara" är någon som vill kramas eller är vänskaplig. Det gäller även om du är tillsammans med någon, eller om du har sagt ja först.

Det är bara du som bestämmer över din kropp. Det som inte känns okej för dig är inte okej.

Lita på din magkänsla – känns det inte rätt så är det inte rätt. Våga säga ifrån, eller berätta för en vuxen du litar på, om något händer som inte känns bra.

Idrottsrörelsen och Huddinge IF har nolltolerans mot sexuella övergrepp och trakasserier, så säg till – vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dig. Meddela oss via din ledare, ring/skriv till oss på kansliet eller lägg en anonym lapp i brevlådan inne i klubbhuset.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub