X-Tryggförening

Våga agera

Vad menas med att barn eller ungdomar far illa?

Barn far illa när de utsätts för en psykisk eller fysisk kränkning, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vanligtvis tänker man på hemmamiljön, men när barn utsätts för kränkningar eller försummelse till exempel i skolan, i samband med fritidsaktiviteter, tillsammans med vänner och bekanta eller i kontakt med främmande kan det leda till att de tar skada. Följande är exempel på sätt som barn kan fara illa.

  • Fysisk misshandel
  • Sexuella övergrepp
  • Psykisk misshandel
  • Försummelse/omsorgssvikt
  • När barn upplever/bevittnar våld i hemmet
  • Eget missbruk eller annat destruktivt beteende

Mer information och hur man pratar kring de olika punkterna hittar du här

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub