X-Tryggförening

Mål utan alkohol

Mål utan Alkohol

Sedan länge råder en allmän uppfattning i Sverige att alkohol och idrott inte hör ihop, ändå är det inte ovanligt att alkohol förekommer både i samband med idrottsevenemang och bland idrottsutövare.

Vi måste ta vår del av ansvaret för att minska alkoholproblemen i samhället. Det handlar inte enbart om ungdomar, utan också om vuxna dvs. spelare, ledare och i viss mån även föräldrar. Socialt utvecklade fritidsaktiviteter som fotboll minskar risken för alkoholproblem. Fotbollen, den största lagbollsporten i Sverige, når ut till väldigt många barn och ungdomar. Detta innebär att vårt sociala ansvar ökar och för barn och ungdomar och fotbollstränaren är en mycket viktig vuxen.

Tidig alkoholdebut ökar risken för missbruk senare i livet. Undersökningar visar att ungdomar som idrottar i förening dricker mindre alkohol än ungdomar i allmänhet. Ledare och tränares förhållningssätt, och att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna, har betydelse för att främja en alkoholfri uppväxt. Undersökningar visar att alkohol kan försämra prestationsförmågan upp till cirka tre dygn efter alkoholintag.

Följande gäller i Huddinge IF, för samtliga medlemmar, såväl spelare, ledare, tränare, anställda samt styrelse:

  • All verksamhet som utförs i Huddinge IF:s namn ska alltid vara fri från alkohol. Detta gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet. Det innebär även under resor, övernattning mellan matcher, turneringar och träningsmatcher.
  • Vi dricker inte alkohol på Huddinge IF:s fester då minderåriga är med.
  • Vi uppmanar inte till att fira segrar eller dränka förluster med hjälp av alkohol.
  • Vi dricker inte alkohol när vi bär föreningens kläder/utrustning.

Förebyggande arbete inom Huddinge IF:

  • Alkoholpolicyn kommuniceras till samtliga vårdnadshavare och ledare i föreningen och finns publicerad på hemsidan.
  • Ledare och spelare informeras årligen på ålderskullsträffar

Handlingsplan:

  • Om riktlinjen inte följs av våra ungdomsspelare ska föräldrar tillsammans med spelaren kontaktas omedelbart. Kontakt tas av lagets ledare med stöttning av fotbollsansvarig som spelaren tillhör.
  • Om riktlinjen inte följs av seniorspelare kontaktas spelare och ledare av styrelsen.
  • Om riktlinje inte följs av tränare och ledare kontaktas de av styrelsen.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub