X-Tryggförening

Mål utan Tobak

Tobak

Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara för såväl den som röker som den som utsetts för tobaksrök. Snus ger kroppen en hög halt av nikotin som leder till att individen utsätts för skaderisker. Ledare och tränare i Huddinge IF är viktiga förebilder och deras förhållningssätt har betydelse för insikt om tobaksbrukets skadliga effekter på kroppen och för hälsan. Huddinge IF:s verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar, vi vill ha helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och utomhus.

Detta gäller i Huddinge IF:

  • Vi använder inte tobak när vi bär föreningens kläder/utrustning.
  • All verksamhet som utförs i Huddinge IF:s namn ska alltid vara fri från tobak. Detta gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet. Det innebär även under resor, övernattning mellan matcher, turneringar och träningsmatcher.
  • Källbrinks IP och övriga träningsanläggningar föreningen nyttjar är en tobaksfri zon.

Förebyggande arbete inom Huddinge IF:

  • Tobakspolicyn kommuniceras till samtliga vårdnadshavare och ledare i föreningen och finns publicerad på hemsidan.

Handlingsplan

  • Om riktlinjen inte följs av våra ungdomsspelare ska föräldrar tillsammans med spelaren kontaktas omedelbart. Kontakt tas av lagets ledare med stöttning av fotbollsansvarig som spelaren tillhör.
  • Om riktlinjen inte följs av seniorspelare kontaktas spelare och ledare av styrelsen.
  • Om riktlinje inte följs av tränare och ledare kontaktas de av styrelsen.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub