X-Tryggförening

Doping

Antidopingplan för Huddinge IF

Datum 2019-11-25

Huddinge IF vill att:

  • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
  • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
  • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Akut

Föreningen har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping.

I samtliga fall följer föreningen Riksidrottsförbundets rekommendationer

Ta direkt kontakt med personen. Om du/ni får kännedom om ett dopingfall ska styrelsen/kansliet omgående kontaktas. Styrelsen tar första kontakt med personen i fråga för att sedan vidta eventuella åtgärder.

Tänk på sekretessen. Sekretessen i en dopingutredning är sträng och fallet blir tidigast känt när idrottsutövaren själv går ut med information eller stängs av under utredning. Beslut om avstängning under utredning eller bestraffning sänds per brev inom tre dagar till den avstängde, föreningen, SDF, SF och RF:s dopingkommission. Läs mer om handläggning av dopingfall, dopingförseelser och påföljder i "Idrottens antidopingreglemente".

Anabola Androgena Steroider förbjudna enligt lag

Vid upptäckt av dopingmissbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) är det viktigt att veta att sådant bruk och hantering också är olaglig enligt svensk lag. Se dokumenten "Fakta om AAS" och "Lag om förbud av vissa dopningsmedel".

Aktionsplan

1. Ta reda på fakta och kontakta styrelsen/kansliet.

2. Tänk på sekretessen. Hantera informationen varsamt.

3. Kontakta RF för att ta reda på mer information om dopingämnen.

4. Kontakta ordförande då man är säker på att det kan röra sig om doping.

Då kan ordförande och styrelsen sedan besluta vilka åtgärder som ska tas och vilken

information som kan gå ut -och till vem.

5. Vid dom om doping kommer åtgärder att vidtas som följer lagen,

eventuellt dombeslut och RF:s rekommendationer. Dessa åtgärder kan

se olika ut beroende på vilken doping det rör sig om.

6. Vid beslut om avstängning efter positivt dopingprov har Huddinge IF som policy

att fortfarande ha kontakt med den dopingavstängde och bjuda in till

informationsmöten (t ex om antidoping) när ordförande/styrelse anser det vara

lämpligt.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns.

Röd-Gröna Listan
Här kan du kontrollera om ett läkemedel omfattas av dopingreglerna eller inte.
Förteckningen omfattar enbart läkemedel godkända i Sverige för humant bruk.

WADA:s dopinglista
WADA (World Anti-Doping Agency) uppdaterar årligen Dopinglistan som utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code".

Dispens
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Antidopingplan

Huddinge IF har påbörjat arbetet med en handlingsplan för antidoping som kommer att publiceras under 2020

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub