X-Tryggförening

Varför en ANDT-policy?

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak

Varför en ANDT-policy?

Att vara med i en fotbollsförening är mer än att bara träna och spela match. Här får ungdomar och barn en trygg och social gemenskap. För många barn är fotbollsföreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. Fotbollsledaren är en viktig social förebild. Ofta är idrotten en skyddsfaktor mot att ungdomar inte använder alkohol, narkotika, doping och tobak. Ledarens förhållningssätt till bland annat alkohol och tobak kan påverka värderingar som barnen och ungdomarna bär med sig livet ut. Huddinge IF arbetar för gemenskap, idrottsutövande och social fostran. För Huddinge IF är det viktigt att främja positiva och trygga miljöer där våra barn och unga kan utvecklas, såväl idrottsligt som socialt, kulturellt och psykiskt.

För oss ingår inte alkohol, tobak, narkotika och doping i en sådan miljö.

Alkohol, tobak och andra droger påverkar idrottsprestationen negativt.

Mål

Vi som förening tar ställning mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Genom att alla våra medlemmar, oavsett vilket lag de spelar eller engagerar sig i, möts av samma budskap kan vi tillsammans:

  • Bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för skador och problem relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika alkohol, narkotika, doping och tobak.
  • Bidra till att öka kunskapen om de negativa effekterna av alkohol, narkotika, doping och tobak på såväl idrott som samhälle.

Nedan kan du läsa och ta del av de riktlinjer när det gäller det alkohol-, doping- och drogförebyggande arbete Huddinge IF kommit överens om och som gäller som riktlinjer för vårt fortsatta arbete. Riktlinjerna är beslutade av föreningens styrelse och finns med som en naturlig del i introduktionen av nya ledare och årligen återkommande genomgång vid föreningens ledarträffar.

Pdf Mål utan tobak (60 KB)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub