X-Tryggförening

När det ofattbara inträffar

När det ofattbara inträffar.

Med kris avses:
"En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen."

Om det ofattbara händer i sammanhang där de involverade representerar Huddinge IF eller att händelsen kommer att påverka Huddinge IF:s medlemmar är det viktigt att representanter från krisledningen inom Huddinge IF kontaktas omedelbart för att ta ställning till situationen och vidta nödvändiga åtgärder.

Exempel på händelser kan vara;

  • trafikolycka
  • dödsfall
  • traumatiska händelser som kan komma att ha stark inverkan på våra övriga spelare/ledares psykiska tillstånd.

Larmlista i Huddinge IF:

Kansliet, tfn: 08-711 67 14

Ordförande: Michele Sganzerla, tfn: 070-590 42 03

Vice ordförande: Kristian Ellerstad, tfn: 073-672 22 88


Kontaktinformation
Akutmottagningen Huddinge Sjukhus tfn: 08-585 800 00 (öppet 00-24)

Närakuten Huddinge C, tfn: 08-123 426 50 (öppet 08-22)

Huddinge Kommun växel: 08-535 300 00

Svenska Kyrkan, Huddinge Församling tfn: 08-588 697 00


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub