Styrelsen

Ordförande:
Jonas Wikman

Ledamöter:
Peter Kelly, Chatarina Holm, Kristian Ellerstad, Michele Sganzerla, Linus Söderling

Suppleanter:
Josefine Åberg, Ann-Charlotte Lindblom

Valberedning:
Bertil Tunefalk, vakant
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub