Föreningsavgifter

Allmänt om föreningsavgiften

Föreningsavgiften består av två delar: medlemsavgift och verksamhetsavgift. Avgifterna debiteras i förskott och gäller ett kalenderår. Konto för inbetalning av medlemsavgift och versamhetsavgift är Bg: 368-2556, märk inbetalningen med fakturanr alternativt namn och lagtillhörighet.

Betalas inte medlems- och verksamhetsavgifterna inom utsatt tid så gäller inte försäkringen och man kan då heller inte spela match i cup eller seriespel. Om behov finns kan man höra av sig till kansliet och göra en avbetalningsplan för verksamhetsavgiften.


Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och är oförändrat 250 kronor för årsmedlemskap.

Alla aktiva fotbollspelare i Huddinge IF ska betala medlemsavgift och verksamhetsavgift. För akademilagen tillkommer akademilagsavgift.

Tillägg till avgiften 2019

Huddinge IF har, precis som andra föreningar, ett stort behov av väl fungerande relationer med det lokala näringslivet. För att ha en väl fungerande ekonomi som också ger utrymme att utveckla föreningen behövs olika typer av sponsring. Vi inledde 2017 ett samarbete med Dreamstar, ett företag som hjälper oss att ta fram ett unikt rabatthäfte med lokala företag i Huddinge. Detta häfte kan våra lag sälja med stor förtjänst för att betala cuper och resor men det är viktigt för Huddinge IF´s samarbete med de företag som ingår i häftet att det sprids bland alla våra medlemmar. Därför har styrelsen beslutat att alla våra spelare ska få två häften var på våren och två häften var på hösten för 600kr/gång som antingen kan behållas och användas eller säljas vidare. Huddinge IF har, jämfört med andra föreningar, varit restriktiva när det gäller att tvinga våra medlemmar att sälja saker men vi ser behovet för föreningen och lagen att tillhandahålla en produkt som på sikt kan möjliggöra att föreningen utvecklas utan att avgifterna skenar iväg. Dessa häften faktureras medlemmen direkt genom vårt medlemsregister och häftet delas ut av lagledarna i lagen. För 5 och 6-åringarna ingår ett häfte i avgiften. De lag som sedan vill sälja fler häften för 300 kr för att tjäna pengar till lagkassan betalar endast 50 kr per häfte till föreningen och tjänar då 250 kr per sålt häfte till lagkassan.

Vad får man för verksamhetsavgiften?

Organiserad fotbollsverksamhet, försäkring, domaravgifter, planhyror, administration, Sanktan-avgift, matchställ till utlåning, bollar, koner och övrigt material.


Föreningsavgifter för 2019:

Ålder Medlemsavgift Verksamhetsavgift
5 år 250 kr 1000 kr
6 år 250 kr 1100 kr
7 år
250 kr 1450 kr
8-9 år 250 kr 1650 kr
10-11 år 250 kr 1950 kr
12 år och uppåt 250 kr 2150 krSpelare som börjar efter 1 augusti

Om en medlem börjar efter 1 augusti betalar man hela medlemsavgiften och 50 % av verksamhetsavgiften.


Spelare som slutar

Om en medlem väljer att sluta före sista januari återbetalas 50 % av verksamhetsavgiften.

Om en medlem väljer att sluta efter sista januari återbetalas inga avgifter, samma sak gäller om en spelare blir skadad


Medlemsavgift

Du som inte är spelare men ändå vill stödja föreningen hittar mer info på sidan Medlemsskap.Nyheter via RSS
Levererat av MyClub