Föreningsavgifter

Allmänt om föreningsavgiften

Föreningsavgiften består av två delar: medlemsavgift och verksamhetsavgift. Avgifterna debiteras i förskott och gäller ett kalenderår. Konto för inbetalning av medlemsavgift och versamhetsavgift är Bg: 368-2556, märk inbetalningen med fakturanr alternativt namn och lagtillhörighet.

Betalas inte medlems- och verksamhetsavgifterna inom utsatt tid så gäller inte försäkringen och man kan då heller inte spela match i cup eller seriespel. Om behov finns kan man höra av sig till kansliet och göra en avbetalningsplan för verksamhetsavgiften.


Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och är oförändrat 250 kronor för årsmedlemskap. I justeringen av verksamhetsavgifter har styrelsen hörsammat det tydliga motstånd till tvingande försäljning som finns i föreningen.


Alla aktiva fotbollspelare i Huddinge IF ska betala medlemsavgift och verksamhetsavgift. För akademilagen tillkommer akademilagsavgift.


Vad får man för verksamhetsavgiften?

Organiserad fotbollsverksamhet, försäkring, domaravgifter, planhyror, administration, Sanktan-avgift, matchställ till utlåning, bollar, koner och övrigt material.


Föreningsavgifter för 2018:

Ålder Medlemsavgift Verksamhetsavgift
5 år 250 kr 950 kr
6 år 250 kr 950 kr
7 år
250 kr 1450 kr
8-9 år 250 kr 1650 kr
10-11 år 250 kr 1950 kr
12 år och uppåt 250 kr 2150 krSpelare som börjar efter 1 augusti

Om en medlem börjar efter 1 augusti betalar man hela medlemsavgiften och 50 % av verksamhetsavgiften.


Spelare som slutar

Om en medlem väljer att sluta före sista januari återbetalas 50 % av verksamhetsavgiften.

Om en medlem väljer att sluta efter sista januari återbetalas inga avgifter, samma sak gäller om en spelare blir skadad


Medlemsavgift

Du som inte är spelare men ändå vill stödja föreningen hittar mer info på sidan Medlemsskap.Nyheter via RSS
Levererat av MyClub