Football Fridays

Bakgrunden till Football Friday är efterfrågan att göra på fredagskvällar för ungdomar i åldern 13 till 23 år. Det finns även ett flertal ungdomar som inte hittar föreningslivet själva men vill idrotta i enklare former. Det finns också behov av en meningsfull och trygg sysselsättning på "risktider" som fredagskvällar. Verksamheten med spontanidrott på fredagskvällar har blivit en framgång med ca 300 deltagande ungdomar varje fredag, september till april, fördelat på 2 platser.

I de mångkulturella områdena är Football Friday en verksamhet som alla kan samlas kring. Upp till 20 nationaliteter kan finnas representerade en fredagskväll. Verksamhetens ledare arbetar aktivt för att överbrygga kulturella/religiösa skillnader. Målgruppen är ungdomar i 13 till

23 års ålder som bor i Flemingsberg och Vårby. Flickor såväl som pojkar.

Målsättningarna med aktiviteten är att:

  • Erbjuda ungdomar en trygg och meningsfull fritidssysselsättning på tider då det finns ett stort behov.
  • Ge ungdomar som inte är aktiva i idrottsrörelsen möjlighet att delta i organiserad spontanidrott.
  • Bygga ett lokalt nätverk och stärka relationer mellan ungdomar och viktiga aktörer i närområdet.
  • Verka för social integrering och integration.
  • Stärka föreningslivet i områden där det är svagt på idrottssidan.
  • Stärka flickors deltagande i idrottslivet.


Football Friday finns på facebook, du hittar sidan här.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub