Idrottslyftet


Vad är Idrottslyftet

Idrottslyftet är en satsning från regeringens sida till Idrottsrörelsen via RF. "Öppna dörrarna för fler" är det övergripande och viktigaste målet för Idrottslyftet. Stockholms Idrottsförbund fick i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten att skapa fysiska aktiviteter i samverkan med skolan, med början 1 juli 2007.


Idrottslyftet Huddinge

I Huddinge kommun blev Huddinge IF samordnande förening. Idrottslyftet har under året 1000-tals aktiviteter under skoldagarna i Huddinges skolor och ca 20 olika idrottsgrenar representerade. Exempel på idrotter som fått en rejäl vitamininjektion via Idrottslyftet i Huddinge är: brottning, bowling, capoeira, dans, basket, badminton, ridsport etc.


Så här fungerar det
En ledare för en idrottsförening kommer till ditt barns skola och låter eleverna prova den idrotten. Ibland får eleverna åka till föreningens lokal. Föreningen ger eleverna en lekfull idrottstimme och mer information om när föreningen har träningar. Dessa verksamheter sker utanför de ordinarie idrottstimmarna i Idrott och Hälsa.


Målsättningar:

  • Ge barn och ungdomar en chans att välja en idrott som passar
  • Skapa ett bestående intresse för egen idrottsaktivitet hos fler unga människor
    Arbeta i nätverk för långsiktigt samarbete mellan idrottsrörelsen, skolan och förvaltningen i varje kommun i Stockholmsdistriktet och varje stadsdel i Stockholms stad.
  • Erbjuda skolorna möjligheten att skapa fler tillfällen för eleverna att få tillgång till daglig fysisk aktivitet, genom idrottsaktiviteter.
  • En ökad medlemstillväxt till distriktets idrottsföreningar
  • Utbilda fler ledare


Vill ni vara med?

Kontakta jonas@huddingeif.se


.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub