KomSamman

KomSamman är ett samverkansprojekt mellan Svenska kyrkan, Huddinge IF samt kultur- och fritidsförvaltningen.

KomSamman är mötesplats, en utgångspunkt för familjernas egna initiativ och kreativitet. Olika professionella och ideella verksamheter finns till hands som ett stöd eller med idéer. Bl.a. finns dansgrupper, bildverkstad, sagohörna, internationellt kafé och möjligheter till kuratorkontakt. Fler aktiviteter tillkommer, utifrån deltagarnas egna idéer.

Svenska kyrkan håller med lokalerna. Huddinge IF organiserar fotbollsträning i fritidsgårdens idrottshall.

Komsamman äger rum varje onsdag, kl 15-20

Syftet med projektet är att erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn och föräldrar tillsammans Möjligheter att bygga nya nätverk Kontaktytor mot det svenska samhället Samverkan i de professionella nätverken

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub