Domarinformation

11, 9 & 7-mannamatcher

Domare till alla 11, 9 och 7-mannamatcher tillsätts av Stockholms Fotbollförbund. Sök information på deras web www.stff.se där du hittar information om vilken domare som ska döma. Det är bra om ni tar kontakt med domaren någon dag före match för att säkerställa att han/hon kommer.

Eftersom dessa domare inte är föreningsdomare förväntar de sig att få arvodet i samband med matchen. Lagkassan lägger ut för domararvodet och får tillbaka pengarna mot inlämnande av kvitto till kansliet. Ange namn och kontonummer till den som ska ha pengarna och lägg kvittot på avsedd plats på kansliet.

Var noga med att domaren fyllt i alla uppgifter och läsligt. Alltför många domare slarvar med detta! Är det oläsbart så kan inte föreningen ersätta kvittot.

5-mannamatcher

Domarna tillsätts av laget själva. Första året i 5-manna rekommenderas att en förälder dömer matcherna, ingen ersättning bekostas av Huddinge IF. Motiveringen är att regler behöver förklaras och tas om i lugn takt under matcher, vilket visat sig fungera bättre med föräldrar som domare än
yngre domare utan erfarenhet. Andra året i 5-manna bokar ledaren upp med någon domare (finns en domarlista på hemsidan), eller avtalar med en förälder att sköta domaruppdraget. Om ni använder en utomstående domare (ej förälder) får ni tillbaka domarersättningen.

Domararvoden

All info om aktuella matcharvoden, reseersättning, vad som gäller vid inställda/avbrutna matcher osv hittar du här.


Domarkvitton

För att förenkla hanteringen och utbetalningsrutinerna av domarkvitton har föreningen tagit fram rutiner för hur detta ska gå till.

På planen ska ansvarig ledare kolla att det verkligen är rätt domare som dömer, samt att han eller hon, skriver ett korrekt kvitto (från fotbollsförbundet) där matchnr, namn, adress och personnr ska vara ifyllda och läsliga.

Kvittona samlas sedan ihop och häftas upp på ett A4 papper (3 per papper).

Innan kvittona lämnas in till kansliet ska Excelfilen "sammanställning av domarkvitton" (finns nedan) fyllas i, och användas som "försättsblad" till A4 arken med kvitton. Dessa lämnas sedan in på kansliet. Den ifyllda Excelfilen mailas även till domarkvitton@huddingeif.se.

Endast kvitton för Sanktan ersätts (inte träningsmatcher).

Kvitton för våren ska vara inlämnade senast den 30/6 och betalas ut den 15/9

Kvitton för hösten ska lämnas in senast den 30/11 och betalas ut den 15/1

Andra sätt eller tider att lämna in redovisningen, samt kvitton som inte är korrekt ifyllda, kommer inte att ersättas av föreningen.

Xls Domarlista.xls (40 KB)
Xls Gammal (30 KB)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub