Ledarinformation

Lagledarens uppgifter

Lagledaren är lagens länk både ut- och inåt till föreningen, föräldrarna och allmänheten. Här gäller verkligen uttrycket "spindeln i nätet".
Rollen som lagledare och uppgifter kan variera lite beroende på lagets organisation, samt åldern på laget.

Lagledaren fungerar som "buffert" mellan föräldrarna och klubben och är föreningens officiella representant i laget.

Lagledaren förväntas vara lojal gentemot klubben och sköter information till föräldrar och spelare på ett sakligt och sanningsenligt sätt.


Medlemsregister

Huddinge IF använder sig av MyClub för medlemsregistrering. Det är lagledarens uppgift att lägga in nya spela samt ta bort de som slutat, samt se till att registret hålls uppdaterat. Detta gäller även uppgifter om lagledare och tränare. Lagledaren ska även fylla i lagets närvaro vid träningar och matcher samt eventuellt övriga aktiviteter. Detta är av största vikt då det innebär en stor del av föreningens inkomst under ett kalenderår. Närvarokorten ska klarmarkeras och gås igenom av föreningen två gånger om året 15/1 och 15/7. I medlemsregistret kontrollerar lagledaren också att medlemmarna har betalat in sin medlemsavgift.


Registrering av fotbollsspelare

Det år spelarna fyller 12 år registreras de i FOGIS (Fotbollens Gemensamma informationssystem). För att göra detta behöver kansliet ha ett intyg från föräldrarna till varje spelare. Dessa intyg delas ut och samlas in av lagledarna. Intygen finns att ladda ner på www.huddingeif.se eller fås på kansliet.


Licensiering

Det år spelarna fyller 15 år ska de licensieras hos svenska fotbollsförbundet. Liksom vid 12 års registreringen krävs det en påskriven blankett från föräldrarna för att göra detta. Blanketten delas ut och samlas in av lagledaren. Liksom blanketten för registrering av fotbollsspelare finns dessa blanketter på www.huddingeif.se eller på kansliet.

Spelarna ska även ha en spelarlegitimation med foto för att kunna delta på matcher. Underlag för legitimationen finns att få på kansliet och och delas ut till lagledaren som ser til att de blir påskrivna och att foto lämnas in och fästs på blanketten.


Matchdags

Innan match kan det vara bra om lagledaren ringer till domaren och kontrollerar att han verkligen har för avsikt att dyka upp samt hittar till matchplanen. Lagledaren hälsar domare och motståndare välkomna och efter matchen ger lagledaren domaren betalt mot kvitto. Domaren ska ha med sig kvitton men för säkerhetsskull kan lagledaren ha några extra kvitton utskrivna.


Ansvarar för att föräldramöten ordnas minst en gång per termin

Föräldramöten är viktiga för information till alla föräldrar, för ömsesidig diskussion och uppföljning av mål och verksamhet i laget samt för att svetsa samman föräldragruppen och kunna hjälpas åt med uppgifter kring laget.


Lagfotografering

Under feb/mars kommer obligatorisk lagfotografering äga rum. Kansliet kommer ut med schema för detta.


Lagsponsring

Följande gäller för lagsponsring i Huddinge IF:

Maila företagsnamn, organisationsnr, faktureringsadress och kontaktperson till kansli@huddingeif.se

Huddinge IF fakturerar företaget som sätter in pengarna på föreningens bg.

Laget använder pengarna genom materialinköp från våra samarbetsparters Intersport/Adidas eller redovisar kostnader för cup eller liknande och får då pengarna insatta i efterskott.

Laget kan alltså inte få sponsorpengar direkt insatta på sitt lagkonto, utan kan endast använda dem i samband med kostnader. Den här konstruktionen är till för att allt ska gå rätt till skattetekniskt och för att inga oegentligheter ska kunna förekomma.


Material

Att alla i laget och alla lag i föreningen klär sig lika förstärker klubbkänslan och sammanhållningen. Profilguiden finns att hämta på hemsidan under "Klubbshop". Allt material som lagen handlar ska hämtas från profilguiden och köpas från den leverantör som föreningen har avtal med. Syftet med samarbetet med specifik leverantör är att kunna erbjuda tränings- och matchkläder som håller hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Materialbeställning
Kansliet begär i slutet av varje säsong in en inventering av material från lagen, som vi sedan baserar materialbeställningen inför kommande år på. Informationen hämtas från dokumentet "säsongsplanering" som mailas ut till lagen.

Utlämningen av materialet sker efterhand det kommer till kansliet (vanligen februari-mars).

Matchställ/tröjor

Huddinge IF´s ordinarie matchkläder är gul/svarta (gula) tröjor, svarta kortbyxor/ knickers och gula strumpor. Matchställ (tröjor) tillhandahålls av föreningen/kansliet.

Matchtröjan är inte individuell. Om laget har fler medlemmar än matchtröjor så skall tröjorna samlas in efter genomförd match och tvättas för att därefter delas ut vid nästa match till dem som skall spela. Antal tröjor per lag är baserad på högst antal spelare som bör kallas till match.

5-manna (8-9år), 9 st matchtröjor/lag och en målvakts tröja, 2-3 st ledaroveraller/lag

7-manna (10-11år), 13 st matchtröjor/lag och en målvakts tröja, 2-3 st ledaroveraller/lag

9-manna (12-13år), 16 st matchtröjor/lag och målvakts tröja, 2-4 st ledaroveraller/lag

11-manna (14-16år), 16 st matchtröjor/lag och målvakts tröja, 2-4 st ledaroveraller/lag

En modell av matchshorts bestäms av Huddinge IF och materialleverantören och kan antingen beställas lagvis via Huddinges kansli och materialleverantör eller köpas separat på Intersport i Huddinge C.

Matchstrumpor

Finns att köpa på Intersport i Huddinge C eller lagvis på materialutprovningsdagen i februari.

Träningskläder

Huddinge IF tar tillsammans med föreningens leverantör fram träningskläder och det är endastdessa som ska användas av lagen.

Reservställ

Klubben har ett antal reservställ för utlåning på kansliet.

Bollar

Mottot är att varje spelare ska ha en boll och varje träningsgrupp ska ha ett antal bollar som är lika med antalet betalande medlemmar. Varje år har sedan träningsgruppen rätt till 5 nya bollar/lag att ersätta ev. bortkomna eller trasiga bollar med. När lagen går från att spela med bollstorlek 3 till 4 och 4 till 5 har man rätt att "växla" den mindre storleken mot en större.

Koner, västar

Varje lag ska ha koner och västar för att kunna bedriva en bra verksamhet.

Koner ges efter behov med ett maxantal på 50st/ lag.

Västar tillhandahålls av föreningen itvå olika färger och beräknas med en väst per spelare i träningsgruppen. När lagen växer ur västarna har man rätt att "växla" den mindre storleken mot en större.

Strl Boy - Blå/Röd

Strl Junior- Orange/Grön

Strl Senior - Blå/Röd

Tryck

Endast tryck som är godkända av Huddinge IF får tryckas på textilier och väskor. Texten "Huddinge IF" ska vara i teckensnitt "Vibrocentro" och klubbmärket ska vara "anno 2008". Trycket får endast utföras av föreningen bestämd leverantör. Teckensnitt och klubbmärke finns för nedladdning på Huddinge IF´s hemsida. Huddinge IF äger reklamrättigheterna på matchtröjorna vilket innebär att inget enskilt lag får trycka reklam på matchtröjorna. Ungdomslagen har rättighet att sälja reklam på träningsoveraller, knickers, shorts, träningsställ, collegetröjor mm i samråd med kansliet. Alla reklamtryck innefattar 11 % i reklamskatt. All fakturering sker igenom Huddinge IF´s kansli.

Ledaroverall

Ledaroverallen ska vara av den kvalitativt bästa modellen utifrån de klubboveraller som klubben tagit fram. Varje träningsgrupp fr.o.m. det år lagen spelar i S:t Erikscupen har rätt till 2-3 ledaroveraller beroende på gruppens storlek och antal ledare. De som av klubben är engagerade som unga ledare har i enligt med ungdomsledaravtalet rätt till en ledaroverall. Om man fortfarande är verksam som ledare inom Huddinge IF efter 3 år så har man rätt till att få en ny overall. Om man avslutar sitt tränaruppdrag inom 1 år så måste overallen omedelbart återlämnas till kansliet.

Materialutprovningsdag

Varje år i februari har föreningen tillsammans med materialleverantörenen utprovnings helgi klubbhuset. Då kan de lag som vill göra en gemensam beställning av träningskläder och/eller matchkläder prova storlekar och ställa frågor direkt till materialleverantören.


Träningstider

I samråd med tränarna bestämmer lagledaren vilka träningstider laget önskar och meddelar dessa till kansliet. Förfrågan om önskemål skickas från kansliet i början av året.


Bokning av klubbhuset

För information gällande bokning av klubbhuset titta under "Källbrinks IP" på hemsidan.


Ansvarig för att bollkalleuppdrag fungerar

Från 10 års ålder blir lagen tilldelade att vara bollkallar på A-lagets hemmamatcher ca en gång/säsong och schema för det distribueras av kansliet i början av mars.


Grundläggande principer för samtliga ledare i Huddinge IF

Ledare i föreningen ska:

 • Vara ett föredöme för spelare och andra ledare och alltid uppträda korrekt mot motståndare och matchfunktionärer.
 • Följa riktlinjerna i Huddingemodellen.
 • Följa föreningens utbildningsstege för att alltid kunna ge spelarna rätt möjligheter att utvecklas.
 • Aktivt jobba mot droger, mobbing, rasism och könsdiskriminering.
 • Verka för Rent Spel och Stff:s nolltolerans mot grovt språkbruk i fotbollssammanhang.
 • Påtala vikten avatt sköta hygien, sömn och rätt näringsintag i samband med träning och match" .
 • Skapa goda kontakter med motståndare och matchfunktionärer.
 • Instruera spelarna på ett positivt sätt under träning och match.
 • Se till spelglädje och individuell utveckling före matchresultat och tabellplacering.
 • Bära klädsel i enlighet med föreningens materialpolicy i de sammanhang vi företräder föreningen.
 • Låta alla som tränar bli uttagna till match och alla som blir uttagna få speltid.
 • Delta i de två årliga ledarträffarna vår/höst som föreningen arrangerar.


Klädsel i Huddinge IF

 • I Huddinge IF gäller att ALLA lag och spelare ska följa föreningens klädpolicy.
 • Huddinge IF spelar i gul-/svartrandiga tröjor, svarta shorts och gula strumpor. Matchtröjor tillhandahålls av föreningen och ska samlas in efter match av ansvarig ledare.
 • Lagen har möjlighet att köpa egna matchtröjor och har då rätt att ha sponsorloggor och namn på dessa. Primärt ska sponsorloggan sitta under siffran på ryggen.
 • Bortatröjan är vit och beställs och betalas av lagen själva. Samma regler gällande loggor och namntryck som för egna hemmatröjor gäller.
 • Träningskläder och overaller m.m hittas i Huddinges klubbprofil under "klubbshop". Där finns också information om hur man beställer.
 • I början av februari varje år hålls gemensamma materialutprovningsdagar i Klubbhuset på Källbrinks IP


Ledarutbildning

Aktuella utbildningar finns att läsa mer om under fliken "Arrangemang". Hör gärna av dig till kansliet vid eventuella frågor.


Försäkring

Alla spelare som betalat medlemsavgift i Huddinge IF är försäkrade dels genom licensförsäkring som gäller från det år man fyller 15 år och uppåt dels genom ungdomsförsäkring som gäller upp till det år man fyller 15 år.

Alla ledare i föreningen är försäkrade genom RF:s grundförsäkring.

Försäkringarna gäller vid olycksfallsskada som inträffar under match eller träning samt under färd till och från match eller träning.

Försäkring täcker följande: En viss del av akutersättning, spar alltid det första originalkvittot från läkarbesöket. Tandskador ersätter de nödvändiga behandlingskostnaderna inom fem år från skade dagen, den högsta ersättningen är 60% av ett prisbasbelopp. Invaliditetsersättning du kan få ersättning på grund av en olycka (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms och en invaliditetsgrad bestäms med hjälp av en tabell.

Detta är ett axplock ur idrottsförsäkringen, för mer info gå in på www.folksam.se/forsakring/idrott.

Vid skada ringer du själv Folksam idrott på telefon 08-772 87 40


Resultatrapportering Sanktan

OBS! Detta gäller ej F/P 8 - F/P 12!

Enligt Tävlingsbestämmelserna är det hemmalagets skyldighet att resultat rapporteras till StFF. (Men även bortalaget får givetvis rapportera).

Rapportering av resultat görs på vår hemsida www.stff.se. Och Du! Vi skall ha resultatet samma dag som matchen spelats!

Omedelbart efter att du registrerat ett resultat kan du gå in och titta på den uppdaterade tabellen (efter ev uppdatering av sidan).

Så här rapporterar du:

Gå in på vår hemsida www.stff.se

Om du kan matchnumret gör du så här:

 1. Klicka på Tävling
 2. Klicka på Resultatregistrering
 3. Ange matchnummer (8 siffror)
 4. Klicka på OK
 5. Skriv in resultat
 6. Skriv ditt lösenord: 08fotboll
 7. Klicka på Skicka

Om du saknar matchnummer gör du så här:

 1. Klicka på Tävling
 2. Ställ markören på Seniorer resp S:t Erik
 3. Klicka på Spelprogram
 4. Välj serie genom att klicka på den
 5. Leta reda på ditt matchnr och klicka på det
 6. Skriv in resultat
 7. Skriv ditt lösenord: kP58Y3c2.
 8. Klicka på Skicka


Övningsbank

Svenska Fotbollförbundets övningsbank för barn- ungdoms- och seniortränare hittar du här.
Övningsbanken är ett försök att skapa ett övningsförråd som är lättillgängligt och lätt att använda för dig som tränare för flick- och pojklag samt dam- och herrlag.

Barnfotboll spelas upp till 12 år. Där ska barnen leka och lära sig fotboll. Övningsförslag för denna finns i kategori Barnträning. Barnträning är uppdelat i tre åldersgrupper plus lekar.

Ungdomsfotboll spelas mellan 13 och 18 år. Huvudinriktningen på träning ska vara att spelaren ytterligare utvecklas.

Seniorfotboll är tredje steget i spelarens utveckling. Skicklighetsgraden inom och mellan ungdoms- och seniorlag varierar i båda riktningar. Därför ligger övningar för ungdoms- och seniorfotboll under samma kategori med varierande svårighetsgrad på övningarna.
Under varje rubrik finns underrubriker d v s mer detaljerat vad övningen har för syfte.

Exempel på målvaktsövningar:

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub