Tidigare projekt

Unga ledare

Projektet "Unga ledare i Huddinge IF" betydde mycket för föreningen. Projektet gick ut på att fånga upp spelare i äldre tonåren som lagt av eller är på väg att lägga skorna på hyllan och utbilda dem till fotbollsledare för att därefter ta över som tränare i något av Huddinge IF:s U-lag.

De positiva effekterna som önskades uppnås av projektet var bl.a.:

  • Kvaliteten på träning blir säkrad om ledaren har fotbollskunskaperna färskt i minnet och kan visa själv hur övningarna ska genomföras.
  • Huddinge IF kan dra nytta av den nya generationens syn på hur fotboll ska spelas.
  • De unga ledarna själva får en värdefull utbildning och växer som människor när de ges stort ansvar.
  • Många av klubbens lag skulle blivit tvungna att lägga ner verksamheten eftersom föräldraledare saknats, men kan nu leva vidare.
  • Ledare som vuxit upp som spelare i Huddinge IF är redan från början drillade i föreningens etik och moral och kan förväntas uppträda som goda representanter.
Kulan i Flempan

Huddinge IF är initiativtagare till att påbörja projekt Kulan, som är en allaktivitetsplan för spontanidrott. Där får man inte bedriva organiserad verksamhet, utan tanken är att barn och ungdomar själva ska ta steget till att idrotta på egen hand. Kommunala bostadsbolaget Huge, StFF och lokala HSB bostadsrättsföreningar kontaktades våren 2006.

Alla tyckte det var en god idé att satsa på en konstgräsplan och satte upp en sådan med måtten 40 x 20 m i Flemingsberg, på platsen för en nedbrunnen parklek i hjärtat av stadsdelen. I juli 2007 stod anläggningen klar och har blivit en stor succé hos barnen i Flemingsberg då det i stort sett är full aktivitet varje dag.
Handslaget

Handslagsverksamheten i Huddinge pågick 2004-2007 med Huddinge IF som samordnande förening.

Samtliga grundskolor och föreningar i kommunen kontaktades och erbjöds en möjlighet att ta del av projektet. Alla elever i årskurs 3-6 har fått möjlighet att genom Handslaget pröva på olika sporter under skoltid. På vissa skolor har dessutom årskurs 1-2 och högstadiet inkluderats.

En prioritet var att få med de mindre idrotterna som bandy, dans,
brottning och speedway, för att ge dem en chans att visa upp sig för en ny generation unga Huddingebor.

Ett annat prioriterat område var att stärka föreningslivet och öka antalet idrottsutövare i de mångkulturella stadsdelarna Flemingsberg, Vårby och Skogås.
Sparka igång läsningen

Läsprojektet "Sparka igång läsningen!" drevs i två år.

10-åriga killar som spelar fotboll i Huddinge IF samlades tillsammans med sina pappor för att prata om olika böcker. De fick en bokpåse och tog del av intressanta sportrelaterade författarbesök.

Författarbesök

-Boken om Zlatan har gett mig mycket glädje, men inget gläder mig mer än att den fått så många unga människor att läsa. Böcker är häftigt. Böcker gör att man växer som människa. Och kan Zlatanboken bli en inkörsport till litteraturen, känner jag att jag gjort något viktigt, säger David Lagercrantz, författare till boken Jag är Zlatan Ibrahimovic.

Samarbetspartners

Projektet, som är ett samarbete mellan Huddinge huvudbibliotek, Huddinge kommuns Kultur- och fritidsförvaltning och Huddinge IF, är ett initiativ som ska öka intresset för läsning hos unga fotbollsspelande killar.

-Varje deltagare får en egen bokpåse som knyter an till de ämnen som diskuteras under träffarna. Bland annat får varje deltagare ett exemplar av Jag är Zlatan Ibrahimovic, sponsrade av Albert Bonniers Förlag, berättar Mattias Johansson, bibliotekarie på Huddinge bibliotek.

Förutom att vara ett läsfrämjande projekt, är tanken att Huddinge huvudbibliotek och Huddinge IF ska dra lärdom av varandra om hur man engagerar unga killar till läsning och förhoppningen är att projektet permanentas och blir ett återkommande inslag i såväl Huddinge huvudbibliotek som Huddinge IF:s årliga arbete.

Värdegrund

På första träffen är temat föreningens policydokument Huddingemodellen. Den gås igenom och diskuteras av spelarna och deras pappor.

-Vår ambition är att vi på detta sätt kan skapa en framgångsrik plattform för att diskutera böcker och värderingar inom idrotten, berättar Ann-Helen Johansson, bibliotekschef i Huddinge.
Låt dem leka DVD

DVD:n Låt dem leka är framtagen som ett stöd för föräldrar och andra intresserade som tränar eller ska börja träna ett flick- eller pojklag i de yngsta åldrarna.

1 timme och 43 minuter späckad med övningar som är enkla att förstå och kul att genomföra. I stort sett alla övningar sker med boll, målet är att maximera fotbollsglädjen och minimera dötiden på träning.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub