Coachande föräldraskap

"Man måste vattna de blommor man vill ska växa". Detta är en möjlighet för föräldrar att delta i ett samtal om stödjande miljöer, motivation och coachande förhållningssätt. Vad handlar fotbollen egentligen om- är det resultat eller prestation, vinna eller utvecklas? Och som förälder, är man uppfostrare eller coach? Föreningens föräldrar är de viktigaste personerna i spelarnas liv och med engagerade och stödjande föräldrar innebär det gladare barn.

Visste du att nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det?Vart femte idrottande barn mellan 8 och 16 år känner negativ press från sina föräldrar. Detta innebär att nästan 75 000 barn i Sverige upplever press från sina föräldrar varje vecka. Föreläsning på 1 – 3 timmar som vänder sig till föräldrar till spelare i åldern 8-12 år. Datum för träffen är ej bestämt, mer info kommer senare.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub