Konstgräset på 5- och 7-mannaplanerna

Publicerad 2018-10-19 10:46
2014 valde vi att göra en omläggning av konstgräset på 11-mannaplanen, samt att äntligen lägga konstgräs på 5- och 7-mannaplanerna. Att lägga konstgräs på dessa planer var en investering som klubben valde att göra då kommunens åtagande endast omfattar att det ska finnas grusplaner på dessa ytor.

Konstgräs behöver underhållas och tyvärr har detta eftersatts på 5- och 7-mannaplanerna sedan etableringen. Det har medfört att konstgräset har tappat i kvalitet och vi är väl medvetna om att lagen med träningstider på dessa planer upplever brister med kvaliteten.

Styrelsen har haft uppe frågan och lagt in detta behov i den långsiktiga investeringsplanen. Det är dock inte troligt att detta kommer att kunna åtgärdas under nästa säsong, utan möjligen först året efter. Vi har bedömt att det ändå är bättre att vi behåller konstgräset tillsvidare då alternativet annars är att återgå till grus. Vi hoppas att ni som tränar på dessa planer håller med och ber om ert tålamod för situationen. Självklart kan mindre justeringar göras om det t ex uppstår revor, gropar eller dylikt och då är det kansliet som man felanmäler till, inte kommunen.

Styrelsen

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub