P08:3

NPF-utbildning för ledare

Publicerad 2020-11-25 08:09
Inkluderande ledarskap-

Kompetensutveckling av Tränarteamet pågår alltid, på plan, på nätet, erfarenhetsutbyte med andra tränare/lag! Så ofta vi har möjlighet så deltar i/på utbildningar som vi tror kan ge oss en ökad kompetens, nya verktyg och bättre förståelse.

Vi deltog i en NPF-utbildning för ledare vars målsättning var att:

- Ge Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/AST.

- Ge Kunskap om hur du kan bemöta och leda barn och ungdomar med NPF.

- Att ge oss tips på hur man kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF.

En mycket bra utbildning med Anja Näslund och RF SISU-Stockholm som gav många aha-upplevelser och väckte en del tankar.


Peter Älander
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub